Administration

Jan Andtsjö, ordförande, vd
Sam Björkholm, medlem
Christoffer Helgas, medlem
Erik Björkqvist, medlem
Siv Granqvist-Neovius, medlem

Suppleanter
Roland Granqvist
Jens Norrgård

Revisorer
Dan Liljedahl, GR, ordinarie
Mårten Vikberg, GR, suppleant

Bokföring och fakturering
Siv Granqvist-Neovius bokföringsbyrå.

 

Vattenverksskötare

Kristoffer Rusk