Administration

Styrelse
Jan Andtsjö, ordförande
Sam Björkholm, medlem
Kristoffer Rusk, medlem
Erik Björkqvist, medlem
Siv Granqvist-Neovius, medlem

Suppleanter
Roland Granqvist
Ulf Näsman

Revisorer
Dan Liljedahl, GR, ordinarie
Mårten Vikberg, GR, suppleant

Bokföring och fakturering
Siv Granqvist-Neovius bokföringsbyrå.