Vattenmätaravläsning

Avläsning av vattenmätaren
Varje abonnent avläser själv vattenmätaren och inlämnar uppgifterna till vattenverksskötaren på de tider som bolagets styrelse bestämmer. Numera sker faktureringarna endast två gånger i året: slutet av maj enligt uppskattning och på hösten i november enligt verkställd mätaravläsning. Ägarna till fritidsbostäder kan med fördel lämna sina uppgifter när villasäsongen upphör för året. Fast boende inlämnar sina uppgifter årligen senast vecka 44, enligt den blankett som sänds ut på försommaren. Den som av någon anledning är förhindrad att själv sköta uppgiften, kan ta kontakt med vattenverksskötaren. Avläsningar tas gärna emot på epost, som sms eller på t.ex whatsapp, även om blanketten försvunnit. Avläsningar tas också emot även om tiden gått ut, mätarställningen kan beaktas i framtida fakturor.

Kristoffer Rusk
046-5743685
rusk.kristoffer@gmail.com